De Instap gaat samenwerkingsverband aan met gemeente Utrechtse Heuvelrug

Samenwerking Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is begin 2014 gestart met het ‘verminderen van maatschappelijke overlast door een integrale aanpak op maat’. Bij deze aanpak gaat het erom de overlast en criminaliteit van een groep van naar schatting tien notoire overlastplegers te beteugelen. De gemeente wil dit bewerkstelligen door het inzetten van een multidisciplinair interventieteam en heeft – gezien de positieve ervaringen in andere gemeenten – De Instap gevraagd de Huisvesting Plus-methodiek voor de gemeente te faciliteren.

 

De aanpak van overlastplegers en criminaliteit is notoir lastig. Recent onderzoek van Platform3 (de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) laat zien dat een succesvolle aanpak alleen mogelijk is als alle partijen goed georganiseerd hun interventies kunnen inzetten. Dat houdt in dat er niet alleen casusoverleg moet zijn, maar vooral ook een goede casusregie.

 

Bekend is dat een combinatie van repressie en preventie goed kan werken (Tops, 2007), maar dan moet er wel een brug kunnen worden geslagen tussen twee culturen, namelijk die van de zorg en die van justitieel ingrijpen. Dat vraagt om eigenzinnige professionals die in staat zijn om soms buiten de gebaande paden te treden. En dat doet De Instap.