Klachtenregeling

Klachtenregeling van de Stichting De Instap

De Stichting De Instap doet haar best bewoners naar behoren te begeleiden. Toch kan men niet tevreden zijn over de dienstverlening en een klacht indienen. Indien een bewoner een klacht heeft, kan hij deze indienen bij de coördinator, woonbegeleider, of vrijwilliger. Er wordt ter plekke gekeken of de klacht direct behandeld en opgelost kan worden. Vrijwilligers nemen over klachten altijd contact op met de coördinator. Indien de klacht meeromvattend is, legt de woonbegeleider dit bij de coördinator neer en volgt een overleg. In dit overleg wordt besproken hoe de klacht luidt met de daarbij horende uitleg, wat er met de klacht dient te gebeuren, welke acties daaruit komen en hoe de terugkoppeling naar de bewoner zal plaatsvinden.

Ook kan een bewoner telefonisch of schriftelijk een klacht indienen ter attentie van Directie De Instap, Postbus 8090, 6710 AB Ede. De bewoner zal binnen 10 dagen telefonisch of schriftelijk een reactie ontvangen. Als dat niet haalbaar is, wordt een andere termijn afgesproken.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en apart bewaard door de directie.

Een klacht indienen per post?
Wij helpen u altijd zo goed mogelijk. Bent u toch niet tevreden? En kunt u het niet oplossen met de woonbegeleider?

Vul dan hier ons formulier in. Deze kunt u printen, invullen en per post versturen t.a.v. Directie De Instap, Postbus 8090, 6710 AB Ede.

Een klacht indienen via de site?
Dit kan via onderstaand formulier.

Als u dit formulier invult, neemt onze coördinator contact met u op. Wij maken dan een afspraak met u om over de klacht te praten. De woonbegeleider is daar, in principe, ook bij.


 

Wat is uw klacht?:

    Op welke wijze kunnen wij contact met u opnemen?