Bij De Instap sta je er als vrijwilliger niet alleen voor

Wat biedt en vraagt De Instap van jou als vrijwilliger?

Bij de De Instap sta je er als vrijwilliger niet alleen voor.

Je maakt deel uit van een team van gedreven collega’s. En we bieden je professionele begeleiding. Je neemt bijvoorbeeld deel aan casuïstiek en een uniek scholingsprogramma.

Wat verwachten wij van jou?

Vrijwilligerswerk bij De Instap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom onderteken je een vrijwilligerscontract.
Wat wij belangrijk vinden, is dat:
 • je de doelstelling van De Instap kent en onderschrijft;
 • je om kunt gaan met gevoelige privacygegevens;
 • je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • je een open houding hebt en affiniteit met onze doelgroep;
 • zowel zelfstandig werken als samenwerken je makkelijk afgaat;
 • je openstaat voor feedback en bereid bent naar je eigen functioneren te kijken;
 • je deelneemt aan trainingen en casusoverleg, als je tenminste direct met de doelgroep werkt.

Daarnaast vragen de verschillende functies specifieke kennis en vaardigheden.

 


Wij belonen onze vrijwilligers

De Instap waardeert haar vrijwilligers. Ons uitgangspunt is dat je als vrijwilliger zelf geen kosten hebt door je inzet voor De Instap. En De Instap sluit voor jou een WA-verzekering af.

Zet je je minimaal een dagdeel per week in, dan krijg je een vaste vergoeding. Dat bedrag valt voor de Belastingdienst binnen de niet-belaste vrijwilligersvergoeding .

Ook de scholing en de goede informatie die je van ons krijgt, zijn vormen van beloning. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het beleid van De Instap. Juist ook in het kader van het vrijwilligersbeleid, want De Instap wil graag laten blijken dat zij haar vrijwilligers op waarde schat.

 


Aannamebeleid vrijwilligers Stichting De Instap

Stichting De Instap hanteert een actief en preventief aannamebeleid voor haar vrijwilligers. Een stichting als De Instap heeft vrijwilligers nodig, wij hebben ze, zijn er trots op en dat willen we graag zo houden. Binnen Stichting De Instap zijn er verschillende vrijwilligers actief; bewonersbegeleiders, klussers, deskundigen op een relevant gebied en vrijwilligers in de organisatie zelf.

Het aannamebeleid voor vrijwilligers van Stichting De Instap bestaat uit een aantal onderdelen waardoor wij een goed beeld krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen onze organisatie gaat vervullen. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners veilig kunnen wonen en dat zij bij de woonbegeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • Het kennismakingsgesprek;
 • Indien van toepassing controle van diverse referenties (bijvoorbeeld; de stichting(en) bellen waar vrijwilliger vandaan komt of eerder werk verricht heeft);
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Het bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat met inachtneming van deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen de stichting De Instap te ambiëren.

 


 

Meer weten? Neem contact op!

Of download de vrijwilligersfolder.

 

 

Als vrijwilligersorganisatie kunnen we de mensen centraal stellen, in plaats van de regels

Margot Hordijk (directeur)