Over De Instap

Wat doet De Instap? En waarom?

De Instap helpt ex-gedetineerden als zij terugkeren in de samenleving. Bijvoorbeeld met een plek om tijdelijk te wonen en geld om van te leven.

Daardoor vallen zij minder vaak terug in criminaliteit.

Lees hoe wij dat doen.

Ons programma

Onze professionals wijzen de ex-gedetineerde een maatje, een vrijwilliger, toe. Gezamenlijk werken we volgens de ‘Wraparound-methodiek’ aan bijvoorbeeld talentactivering.

Lees over onze werkwijzen.

Doneren, hoe werkt dat?

Uw gift of periodieke schenking is heel erg welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op

IBAN NL84 RABO 0148 675875
op naam van Stichting De Instap.

Privacyverklaring

Stichting De Instap hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Lees onze regels voor jouw privacy.

Gastlessen voor scholieren en studenten

Wilt u uw leerlingen of studenten bewustmaken rondom thema’s als criminaliteit, detentie en recidive?

Laat één van ‘onze’ ex-gedetineerde bewoners vertellen over zijn eigen resocialisatie- en -integratieproces.

Lees hoe zo’n gastles eruit ziet.

De organisatie van De Instap

Stichting De Instap is een onafhankelijke sociale organisatie. Zij is géén onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of van het Openbaar Ministerie.

Onze belangrijkste basis is de begeleiding van ex-gedetineerden met vrijwilligers.

Lees hoe wij werken.

Onze ketenpartners

Je inzetten voor een ander doe je niet alleen. We werken nauw en succesvol samen met verschillende ketenpartners.

Kijk wie onze ketenpartners zijn.

Visie, Missie, Kernwaarden

Bij De Instap staat de mens centraal.

Daarom zorgen wij voor individuele begeleiding op basis van een persoonlijk plan van aanpak. Met oprechte belangstelling voor de mens die hij is en aandacht voor zijn eigen talenten.

Lees waarom we dit allemaal doen

Het bestuur en de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt zorgvuldig toezicht over alle activiteiten van De Instap.

Kijk wie in de Raad zitten. En wie de andere medewerkers zijn.

Onze jaarverslagen

Naast dat we verplicht zijn ieder jaar een jaarverslag te maken, zijn er ieder jaar ook gebeurtenissen die het waard zijn om bekend te maken. Oftewel van de daken te schreeuwen. Dat doen we ook in onze jaarverslagen.

Al onze jaarverslagen samen beschrijven onze geschiedenis. En die is de moeite waard!

Lees ze hier!