Het bestuur en de Raad van Toezicht

Raad van toezicht

 

R. Noordermeer (voorzitter)

Manager Primair Proces, Rijks Jeugdinrichting De Hunnerberg, Nijmegen

 

H.W. Fredriks (penningmeester en vice-voorzitter)

Financieel consultant

Nevenfuncties:

  • Penningmeester CDA afdeling Ede
  • Penningmeester Geurt van Lonkhuyzen Stichting
  • Bestuurslid Kunst in de Kamer Kring Wageningen/Bennekom
  • Lid controle/financiële commissie van gereformeerde PKN Kerk Bennekom
  • Lid controlecommissie Ondernemersvereniging Bennekom
  • Financieel adviseur Ingenieursbureau Moderniek BV en Werktuigbouwbedrijf Modercon BV te Soest
  • Financieel adviseur op non-profitbasis in beperkte kring

 

A. Vink (secretaris)

I. Hoogland

Manager Regionaal Bureau Leerlingzaken,  MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland, Arnhem


…..

Vergoedingen:

  • Leden van de Raad van Toezicht krijgen een kleine vergoeding voor hun werk en soms ook voor reiskosten. Per vergadering krijgen zij een vaste vergoeding van € 200,-, tot een maximum van € 1.700,- per jaar.
  • Wij stellen de vergoedingen elk jaar in november vast voor de begroting van het jaar daarop.


Het bestuur bestaat uit:

Directeur/bestuurder: Hezel De Grood
Medewerkers: Marian Hazeleger, Sven de Brabander, Mounir Amezrine en Paul van der Wielen.

Zij werken allen nauw samen met een hecht en betrokken team van vrijwilligers en specialisten.

 

 

 

Dat je er bent voor de ander...!
Zorgen waar nodig,
Handhaven waar het moet.

Margot Hordijk (directeur)