De Instap: De opstap naar een nieuwe plek in de maatschappij

De Instap, Jaarverslag 2019

Onze jaarverslagen

 

Jaarverslag 2020
ANBI formulier


Stichting De Instap Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

 


 

Voorpagina Jaarverslag 2018 Stichting De Instap

Jaarverslag 2018

 


 

Huisvesting Plus Jaarverslag

Jaarverslag 2017 

 


 

Jaarverslag 2016 De Instap

Jaarverslag 2016

 


 

Jaarverslag 2015 De Instap

Jaarverslag-2015

 


 

Jaarverslag 2014 voorpagina
Jaarverslag 2014

 


 

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013

 


 

Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010

 


 

Jaarverslag 2008 en de financiële bijlage

Het jaarverslag van 2008. Vernieuwen en uitbreiden zijn de trefwoorden van het afgelopen jaar. Om onze doelgroep van ex-gedetineerde burgers beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij activiteiten opgezet om onze pastorale en diaconale hulp aan te passen aan de nieuwe tijdsgeest. Wij hanteren de vier sleutels: wonen, werken, relatie en zingeving

Wil je dit jaarverslag inzien? Neem contact op!

.


 

Jaarverslag 2006 en 2007
Voor u ligt het jaarverslag over de jaren 2006 en 2007. Onze slagvaardigheid in bestuurlijke zin en de uitvoering zijn door onderbezetting van ons bestuur in 2006 en 2007 helaas beperkt gebleven. Voorgenomen plannen zijn hierdoor niet tot ontwikkeling gekomen. Vanwege deze omstandigheden hebben wij de verslaglegging over de afgelopen twee jaar samengevoegd.

Wil je dit jaarverslag inzien? Neem contact op!

 


 

Jaarverslag 2005
De cijfers wijzen uit dat de activiteiten van onze stichting nog steeds in een behoefte voorzien van hulp en steun aan ex-gedetineerden en hun relaties in de regio Arnhem. Gelet op maatschappelijke ontwikkelingen en ingrijpende veranderingen in het gevangeniswezen zal op onze stichting een beroep gedaan blijven worden, zo is onze verwachting.

Wil je dit jaarverslag inzien? Neem contact op!

We zijn en blijven altijd bereikbaar voor onze ex-bewoners

De Instap, jaarverslag 2014