bereiken van maatschappelijke impact en het bewerken van de sociale vooruitgang

Onze doelstelling (volgens de stichtingsstatuten)

Stichting De Instap heeft als doel:

  1. Recidivepreventie en vermindering van overlastgevend gedrag door ex-gedetineerden;
  2. Het begeleiden en ondersteunen van ex-gedetineerden met basisbehoeften na hun detentie om te komen tot re-integratie en resocialisatie;
  3. De (professionele) opvang, begeleiding en (pastorale) zorg van personen die in aanraking met justitie zijn geweest en het perspectief moeten hervinden op een menswaardig functioneren, waarbij deze personen leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan;
  4. Het begeleiden en ondersteunen van personen met overige complexe problematiek.

 


Stichting De Instap probeert deze doelen te bereiken door bijvoorbeeld:

  1. Het ontwikkelen, organiseren en uitrollen van (samenhangende en laagdrempelige) programma’s (onder de naam ‘Huisvesting Plus’) gericht op recidivepreventie en vermindering van overlastgevend gedrag door ex-gedetineerden;
  2. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, alsmede het beheer daarvan;
  3. Het samenwerken met organisaties en instellingen die actief zijn met dezelfde of een vergelijkbare doelgroep;
  4. Het organiseren van (periodieke) ontmoetinsbijeenkomsten;
  5. Het inzetten van (daartoe opgeleide, deskundige en gekwalificeerde) vrijwilligers.

 


Stichting De Instap maakt géén winst:

Gemaakte winst wordt gebruikt voor het doel. Na opheffing van Stichting De Instap gaat haar eventueel opgebouwd vermogen naar een organisatie die vergelijkbare activiteiten heeft als Stichting De Instap en voor een vergelijkbare doelgroep .

Bereiken van maatschappelijke impact en het bewerken van de sociale vooruitgang.

Margot Hordijk directeur