De bajes: hogeschool voor criminaliteit

Frank Wittens was tot maart 2016 een belangrijke adviseur voor het bestuur en de raad van toezicht van De Instap. De stichting maakt ook nu nog dankbaar gebruik van zijn kennis en ervaring. Wittens studeerde bedrijfssociologie. Een paar dagen na zijn afstuderen koos de jonge Frank voor een bijzondere bedrijfstak om daar zijn loopbaan te starten: het gevangeniswezen. Hij werd directeur van diverse penitentiaire inrichtingen en heeft daar nooit spijt van gehad. De laatste standplaats was PI Arnhem Zuid. Frank Wittens is al ruim vijf jaar verplicht met pensioen maar blijft zich inzetten voor (ex)gedetineerden.

Gastlessen voor het voortgezet onderwijs

Zo werkte hij mee aan de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid van De Instap. Frank gaf ook gastlessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen gingen door zijn lessen nadenken over de aanzet tot criminaliteit, het Nederlandse strafrecht en de impact van een detentie. Wittens hoopt dat hij zo kan bijdragen aan betere leerscholen voor het leven dan de bajes.

De bajes: hogeschool voor criminaliteit

“Er zit helaas veel waars in de uitspraak dat een PI de hogeschool is voor criminaliteit”, zegt Frank Wittens. Daarom vindt hij een naadloze overstap voor de ex-gedetineerde van de justitiële omgeving naar de maatschappij zo belangrijk: “Iedere ex-gedetineerde die werkt en niet in de bajes terugkomt is pure winst!”.

Wittens is dan ook blij met stichtingen en instanties zoals De Instap, daar zet hij zich graag voor in. Wittens: “Ik heb er altijd voor gepleit dat re-integratie al gestart wordt vóór het ontslag uit de bajes. Betrokkenheid van het persoonlijk netwerk van de gedetineerde tijdens de re-integratie helpt de aantrekkingskracht van het snelle geld te weerstaan. En arbeidsmarkttoeleiding tijdens de detentie waardoor scholing en vaardigheden aantoonbaar zijn is belangrijk. Ik zal nooit de uitdrukking van die knul vergeten die tijdens de detentie een diploma behaalde. Zo blij als een kind en trots als een pauw. Want een diploma, dat had hij nog nooit gehad”.