Lerende organisatie

Het spreekt me enorm aan dat De Instap een, zoals ik dat noem, ‘lerende organisatie’ wil zijn. Een organisatie die meegolft op de ontwikkelingen van de maatschappij. Die inspeelt op veranderende behoeften om zo haar opdrachtgevers goed te kunnen bedienen. Zonder daarbij de eigen identiteit uit het oog te verliezen. 


Een goede relatie met ketenpartners en een transparante uitwisseling van informatie zijn dan een vereiste om succesvol te zijn. Graag draag ik mijn steentje bij om zo’n ontwikkeling verder uit te bouwen.’