Wonen, wijf en werk: de drie W’s voor het rechte pad

De Instap regelt op verzoek gastlessen over de begeleiding van mensen met meervoudige problematiek, criminaliteit en detentie. Voor deze lessen worden ex-gedetineerden gevraagd om voor de klas hun verhaal te vertellen. Als ingeschat wordt dat een bredere kijk nodig is wordt vrijwilliger en voormalig gevangenisdirecteur Frank Wittens gevraagd. Hoe pakt hij dat aan?

“Ik gebruik een lesbrief en een PowerPointpresentatie”, vertelt hij. “Eerst vertel ik kort iets over mijzelf. Dan behandel ik in vogelvlucht de geschiedenis van het strafrecht met de straffen die in het verleden werden gegeven, inclusief lijfstraffen en vierendelen en dergelijke.

Daarna ga ik naar het heden: wat is criminaliteit, waarom gaan mensen over de schreef: schulden, verkeerde vrienden, noem maar op. Ik wijs dan op de drie W’s die belangrijk zijn om op het rechte pad te blijven: wonen, wijf en werk. Ook vertel ik over het huidige strafrecht, hoe een strafproces in zijn werk gaat en de tenuitvoerlegging van een straf. De vragen van de jongeren zijn voor mij bepalend voor het verloop van een gastles.”

De impact van detentie op je leven, dat wil Wittens vooral meegeven tijdens de gastles: “Wat betekent het om van je vrijheid beroofd te zijn? Je kunt geen leuke plannen maken voor de volgende dag, omdat anderen jouw dag bepalen. Hoe zou je dat vinden?”

Lessen burgerschap op de kappersschool

Frank Wittens krijgt aanvragen vanuit het hele land en geniet zichtbaar als hij vertelt over zijn vrijwilligerswerk: “Laatst werd ik voor een halve dag uitgenodigd bij een kappersopleiding, in het kader van de lessen burgerschap. Dat was erg leuk, ik kreeg geweldige vragen”. Door de kappers-in-spé wordt vooral naar gevangenisseries als Celblok H en Prison Break gekeken, merkte hij aan de vragen. “Maar ik kreeg ook interessante vragen over de doodstraf, over euthanasie, en over de menswaardigheid van levenslange straffen”. Dat Frank Wittens de gastlessen niet als een straf ziet mag duidelijk zijn. Hij hoopt er nog veel te mogen verzorgen.