Je maatje (een vrijwilliger) haalt je op bij de bajes

De drie fasen in Huisvesting Plus

Download de folder over Huisvesting Plus

Onder begeleiding van je maatje doorloop je in het Huisvesting Plus-programma drie fasen:

Fase 1: Kennismaken met jouw maatje

Liefst hebben we het intakegesprek met jou als je nog in detentie bent. In dat gesprek maak je kennis met jouw maatje, jouw persoonlijke begeleider bij De Instap. Jouw maatje is een vrijwilliger die nauw samenwerkt met onze professionals. In die laatste fase van jouw detentie bezoekt hij jou een paar keer.

 


 

Fase 2: Jouw eigen kamer in een Instaphuis

Direct na je vrijlating haalt je maatje jou op bij de bajes en brengt je naar je nieuwe woonruimte: jouw eigen kamer in één van de Instaphuizen. In deze woning mag je zes á negen maanden blijven wonen. In een Instaphuis heb je twee, soms drie huisgenoten.

‘Thuisgekomen’ doe je samen met je maatje een rondje woonplaats – wat is waar te vinden? Je ondertekent de begeleidingsovereenkomst en vervolgens maken we samen met jou een plan van aanpak. Belangrijkste onderwerpen in dit plan: omdat de meeste zaken (nog) niet geregeld zijn als je uit detentie komt,

 • Je hebt een ID nodig;
 • Je hebt een zorgverzekering, een huisarts, een tandarts en misschien ook nog andere medische zorg nodig;
 • Je moet naar de gemeente/ UWV om je uitkering te regelen;
 • We gaan met jou op zoek naar werk, vrijwilligerswerk of een andere zinvolle dagbesteding.
 • Je gaat werken aan herstel van relaties die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld met je familie of goede vrienden;
 • Tot slot zoeken we samen met jou een woning waar je langdurig zult kunnen wonen. Dat moet een plek zijn waar je een stevig persoonlijk en professioneel netwerk om je heen hebt.

 


 

Fase 3: De start in jouw eigen woning

Je verhuist naar deze volgende woning. Inmiddels is de reguliere hulpverlening vanuit de gemeente opgestart. Samen zoeken we hoe je je het beste in je nieuwe omgeving kunt aarden. Daarna bouwen we je maatje-begeleiding af.

 


 

Jouw medewerking is echt onmisbaar.

Deelname aan Huisvesting Plus is niet vrijblijvend. Wat verwachten wij van jou?

 • Je wilt duidelijk heel graag een maatschappelijk geaccepteerd leven opbouwen.
 • Je neemt verplicht deel aan het programma van wonen, werken, begeleiding en dagbesteding.
 • Je ontvangt geen bezoek in het Instaphuis.
 • Je bezit geen verdovende middelen in het Instaphuis.
 • Je mag eventueel ergens anders een biertje drinken of een joint roken, maar daarover eisen we openheid van jou. Er mag in geen geval overlast door ontstaan (denk aan dronkenschap). En het mag jouw deelname aan het begeleidingsprogramma niet bemoeilijken.
 • Je bezit en gebruikt absoluut geen harddrugs. Dat geldt zowel binnen als buiten het Instaphuis.
 • Er mag op geen enkel moment tijdens de Huisvesting Plus-periode sprake zijn van delictgedrag. Bij overtreding krijg je eerst een waarschuwing. Bij herhaling word je, in overleg met de verwijzende instelling, uit huis geplaatst.

 


 

Meer weten? Neem contact op!

Download de folder over Huisvesting Plus

Ja, die moeten ook een tweede kans krijgen!

De buurvrouw