Een succesvolle weg van detentie naar een gewoon fijn leven

Wat is Huisvesting Plus?

Binnenkort kom je vrij. Heb je dan een plek waar je naartoe kunt? Als dat niet zo is kom je misschien in aanmerking voor Huisvesting Plus van De Instap. Bij Huisvesting Plus krijg je direct na je vrijlating een plek om te wonen in een ‘Instaphuis’.

Download de folder

Een ‘Instaphuis’ is een gewone woning, waar je je eigen kamer hebt. Je woont daar met twee of drie andere ex-gedetineerden.

Behalve een woonplek krijg je ook begeleiding. Zowel professionals als vrijwilligers helpen jou bij het regelen van een aantal belangrijke dingen. Zoals bijvoorbeeld je ID, je uitkering, schulden, dagbesteding en je zorgverzekering. En eventueel je medicijnen. Daarnaast begeleiden ze je bij het opbouwen van een maatschappelijk geaccepteerd bestaan.

Ook kun je via De Instap met een vrijwilliger over jouw levensvragen praten. In hoeverre geloof jij (nog) in jezelf? Of in de ander? De samenleving? God?

In een Instaphuis woon je normaal gesproken maximaal negen maanden. In die periode neem je deel aan het programma van wonen, werken, begeleiding en dagbesteding.

Tenslotte zoeken we samen naar vervolghuisvesting: een plek waar je na De Instap nog lang kunt blijven wonen. En waar je je leven verder kunt uitbouwen.

 


 

Wanneer kom je in aanmerking voor Huisvesting Plus?

Je komt in aanmerking als:

  • je geen andere plek hebt waar je naartoe kunt;
  • jij zeker weet dat je een maatschappelijk geaccepteerd leven op wilt bouwen;
  • aan jou geen, of weinig reclasseringscontact is opgelegd.

Heb je nog last van je verleden? Of heb je een psychische stoornis, of verslavingskenmerken? Dat zijn géén belemmeringen voor het Huisvesting Plus-programma.

 


 

Wil jij deelnemen aan Huisvesting Plus?

Vertel dat dan aan jouw casemanager. Hij of zij kan ervoor zorgen dat je wordt aangemeld voor het programma.

Of je ook echt wordt toegelaten hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld jouw risico van terugval in criminaliteit. En de aard en de ernst van het strafbare feit dat je hebt gepleegd.

Wat kost Huisvesting Plus?

Voor deelname aan Huisvesting Plus betaal je € 350,- per maand.

 


 

Meer weten? Neem contact op!

Download de folder

Ik stop ze erin. Daarom help ik ze er ook graag een beetje netjes uit. Anders vraag je om criminaliteit!

De strafrechter