Dienst Justitiële Inrichtingen: “Hoe krijgen we onze ex-gedetineerden goed gere-integreerd?

Deze en andere vragen waren het thema van de leveranciersdag van de Dienst Justitiële Inrichtingen in de Utrechtse Colour Kitchen Theaterzaal. Zoals “hoe kunnen we onze CO2-uitstoot verminderen,” en “hoe kunnen we onze (interne) bedrijfsvoering circulair maken?”

De Instap was er, als vrijwilligersorganisatie en ketenpartner, uiteraard bij. In een aantal tafelrondes bespraken we de themavragen met de andere aanwezige organisaties, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Dit leidde tot een groot aantal interessante ideeën en suggesties. Genoeg inspirerende input om nader uit te werken tot concrete aanvalsplannen.

Prijs voor het leveren van maatschappelijke impact naar LiveWords

Ten slotte koos de volle theaterzaal de winnaar voor de prijs voor het leveren van maatschappelijke impact. Het werd LiveWords, vanwege haar project Taalmaatjes, waarin vrijwilligers de gedetineerden hun Nederlandse lees-, schrijf- en spreekvaardigheden helpen te verbeteren. Daardoor voelen de gedetineerden zich steeds zekerder en hebben ze straks, als ze weer buiten staan, meer kans op de arbeidsmarkt.