De praktijk staat centraal

Dat mensen zo open hun levensverhaal vertellen, terwijl ik ze pas zo kort ken...

vrijwilliger Anja