Onze unieke aanpak: een gelijkwaardige benadering door vrijwilligers.

De organisatie van De Instap

Stichting De Instap is een onafhankelijke, sociale organisatie, die wordt gestuurd door professionals.

Met het programma Huisvesting Plus biedt Stichting De Instap tijdelijke woonruimte aan ex-gedetineerden. Met daarnaast begeleiding door vrijwilligers en professionals.

Wij zijn géén zorginstelling. In de periode dat de ex-gedetineerde bij De Instap woont, zetten wij samen met hem zijn zorgnetwerk op. Uiteindelijk gaat de ex-gedetineerde door naar structurele zelfstandige woonruimte.

Voordat de gemeente heeft besloten of de ex-gedetineerde een uitkering krijgt, schieten wij woonkosten en contant leefgeld voor aan onze bewoners. Volgens het Ministerie zijn wij zijn de enige organisatie in Nederland die dit doet. Deze unieke werkwijze draagt bij aan het succes van De Instap. Ons Huisvesting Plus programma blijkt een goede hulp bij een succesvolle re-integratie. Meer dan 80% rondt het programma succesvol af!

Stichting De Instap heeft een directeur, een kleine centrale staf en een team van vrijwilligers en specialisten. De organisatie staat onder supervisie van een Raad van Toezicht. Als dat nuttig of nodig is werkt zij samen met andere organisaties.

 


 

Bij De Instap werken we ‘hands-on’ en flexibel.

Dat lukt door de korte lijnorganisatie: de directie bepaalt de strategie en de kaders. Die worden op elke locatie uitgevoerd door een locatiemanager, een huismeester en een team van vrijwilligers.

 


 

De betrokkenheid van onze vrijwilligers maakt onze aanpak zo uniek.

De vrijwilligers begeleiden de cliënt en motiveren hem/haar steeds beter om positief en effectief aan zijn/haar herstelproces te werken.

De gelijkwaardigheid tussen vrijwilliger en cliënt staat hierin centraal, dat is een belangrijke basis. Daarvoor bieden wij onze vrijwilligers een inwerkperiode, regelmatig casusoverleg en een opleidingstraject.

 


 

Aanmelding van de ex-gedetineerde burgers:

Normaal gesproken nemen wij alle hulpvragen in behandeling. Of wij een ex-gedetineerde ook echt in één van onze huizen kunnen plaatsen, wordt bepaald door

 • Hoe graag de ex-gedetineerde wil en waarom,
 • De persoonlijkheid van de ex-gedetineerde,
 • Het gepleegde strafbare feit en hoe erg dat is,
 • Het effect van een plaatsing op de maatschappij,
 • Wat de betrokken instanties adviseren.

Een ex-gedetineerde kan bij ons worden aangemeld door bijvoorbeeld

 • de gedetineerde zelf,
 • familieleden,
 • penitentiaire inrichtingen,
 • gemeenten,
 • reclasseringsambtenaren,
 • wijkteams
 • ‘Veiligheidshuizen’ (samenwerking tussen bijvoorbeeld politie, justitie, gemeente en justitiële instellingen.)
 • Andere betrokkenen.

Wij werken nauw samen met andere partners in de keten van organisaties rondom detentie. In enkele gemeenten is De Instap lid van het interventieteam.

 

 


 

Meer weten? Neem contact op!

Het bestuur en de Raad van toezicht

Onze visie, missie en kernwaarden

Kijk met wie wij samenwerken

Lees wat ons doel is volgens de stichtingsstatuten

De ex-gedetineerde mag zijn wie hij is. Maar niet ten koste van de maatschappij

Giovanni Meurs, gedragsdeskundige