Doneren, hoe werkt dat?

Wilt u een bedrag doneren? Uw gift of periodieke schenking is bijzonder welkom!

Als gedetineerden vrijkomen krijgen zij een reguliere tegemoetkoming. Maar die blijkt vaak niet genoeg om hun kosten te betalen. En het aanvragen van een voorschot op hun uitkering kost veel tijd. Soms is zo’n voorziening zelfs niet mogelijk.

Dat geeft nogal eens problemen. Bijvoorbeeld als iemand medicijnen nodig heeft: Een uitkering heeft hij nog niet, maar bij de apotheek moet hij zijn eigen zorgbijdrage wel betalen!

Zulke situaties zijn er vaak. En dan is het fijn als wij  hulp kunnen bieden. Dankzij uw gift!

 


 

Wilt u uw gift overmaken op

IBAN NL10 RABO 0315 7030 59,
op naam van: Stichting De Instap,
onder vermelding van uw naam en adres 

Onze hartelijke dank!

 


 

Voor giften en periodieke schenkingen, en voor erfstellingen gelden gunstige belastingregels. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar belastingdienst.nl. Zoek vervolgens met ‘gift’ of ‘schenken’.

 


RSIN

8046.16.541

 


De Instap heeft de ANBI-status:

De ANBI - status voor doneren, giften en schenkingen

Beleidsplan 2017

Met uw gift konden wij een gebit kopen voor een bewoner. Hij leefde voor zijn detentie in een kraakpand.
Na de detentie was dat ontruimd en het gebit niet meer te vinden.
Fantastisch dat je dat dan voor iemand kunt doen.

Dick (huismeester De Instap)