Meelopen met wie ons (even) nodig heeft

Wat doet De Instap? En waarom?

In onze samenleving komen per jaar circa 33.000 volwassen gedetineerden vrij.

Een flink percentage hiervan wordt binnen twee jaar opnieuw door de rechter veroordeeld. Uit onderzoek blijkt dat de kans hierop kleiner wordt, als de ex-gedetineerde direct na detentie een aantal basisvoorzieningen heeft. Zoals een huis. En een inkomen.

 

Daarom helpt De Instap (ex-) gedetineerde burgers als zij in de samenleving terugkomen.

Zij krijgen van ons direct na hun vrijlating een tijdelijke plek om te wonen. En begeleiding bij het regelen van andere basisvoorzieningen, zoals een ID en geld om van te leven. Daardoor lukt het ze beter om een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen.
Door bovendien gewone burgers als vrijwilliger in te zetten bij de zorg voor onze bewoners, worden ex-gedetineerden geleidelijk meer maatschappelijk geaccepteerd.

Zo werkt De Instap aan een veiligere en betere samenleving voor iedereen. Binnen beginnen is buiten winnen…

 


 

Franky bij De Instap:

 

 


 

Stichting De Instap is erkend

Stichting De Instap wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie, door gemeenten en door kerken.
Onze vrijwilligers krijgen sturing, coaching en training van professionals voor hun begeleiding van bewoners.

Medewerkers van De Instap hebben géén bijzondere justitiële taak. Zij houden dus geen toezicht op de naleving van voorwaarden. Bijvoorbeeld bij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, of bij voorwaardelijke invrijheidstelling.

Stichting De Instap heeft de ANBI-status:

De ANBI - status voor doneren, giften en schenkingen

 


Meer weten? Neem contact op.

Lees hoe je de instap financieel (periodiek) kunt steunen

Kijk met wie wij samenwerken

Lees onze visie, missie en kernwaarden

Download de folder over het programma Huisvesting Plus

Of download de folder over vrijwilligerswerk bij  De Instap.

Als je vraagt of ze een plekkie hebben, zeggen ze snel ja.

Willem Schellevis (Leger des Heils, Arnhem)